Reglement

KNVB Schoolvoetbal

KNVB Schoolvoetbal is een populair voetbaltoernooi waaraan verschillende basisscholen deelnemen. Samen met gemeenten, stichtingen en voetbalverenigingen, tekent de KNVB voor de reglementen
Het toernooi wordt sinds 1907 georganiseerd, en is toegankelijk voor zowel jongens als meisjes tot 14 jaar.

 

Opbouw KNVB Schoolvoetbal

Meestal organiseren gemeentenstichtingen of voetbalverenigingen op lokaal niveau een voorronde voor teams van basisscholen. Het hangt af van het aantal basisscholen op lokaal niveau hoeveel voorrondes er worden gespeeld. Het ene team plaatst zich al na één voorronde voor de regiofinale, het andere moet wel vijf schiftingen doorstaan. Uiteindelijk stromen de beste teams door naar de regiofinales. De KNVB is vanaf de regiofinales verantwoordelijk voor de organisatie. De winnaars van die regiofinales gaan door naar de districtsfinales.

Deze districtfinales worden altijd aan het eind van het seizoen gespeeld, tijdens de KNVB Jeugdvoetbaldag in de zes districten. De winnaars van de districtsfinales – dat zijn zes elftallen en zes zeventallen – ontvangen een uitnodiging van de KNVB om in juni in Zeist aan te treden voor de landelijke finales KNVB Schoolvoetbal. Daar wordt gespeeld om de hoofdprijs, namelijk de titel van “Nationaal Schoolvoetbal kampioen”.

Toernooi Reglement

 1. Elk team dient zich 10minuten voor aanvang van het toernooi te melden bij de toernooileiding (belangrijk, aangezien als er onverhoopt toch een team niet (tijdig) aanwezig is, er een noodscenario in werking kan treden waardoor een team alsnog eerder dan volgens het officiële programma in actie moet komen!).
 2. Fair play/respect voor scheidsrechters. De toernooicommissie gaat er vanuit dat het navolgende overbodig is, maar desondanks: wij wijzen er op dat wij van alle deelnemende teams fair play verwachten. Respecteer zowel de tegenstander als de beslissingen van de scheidsrechter.
 3. Bij aankomst gaarne melden bij het wedstrijdsecretariaat, waar ook de EHBO-post zich bevindt. Elk team krijgt bij aanmelding alle informatie die voor deze dag belangrijk is uitgereikt.
 4. Deelnemers aan het toernooien, dienen op de betreffende school te zitten. Wanneer een speler niet rechtmatig deel neemt bij een team dan is de toernooicommissie genoodzaakt het gehele team uit te sluiten van deelname.
 5. De scheidsrechter kan een tijdstraf (5 minuten) opleggen aan een speler bij een zware/grove overtreding van de spelregels. Bij herhaling wordt de speler voor het restant van de wedstrijd uitgesloten. Bij ernstig wangedrag kan de toernooicommissie besluiten een speler/team van verdere deelnamen uit te sluiten.
 6. De wedstrijden worden gespeeld volgens de bepalingen en reglementen van de KNVB en het Schoolvoetbal Heinkenszand.
  Link Reglement
 7. Het eerst genoemde team in het programma verdedigt het doel het dichtstbij het clubhuis en neemt de aftrap.
 8. Een team dat zich méér dan twee minuten te laat voor een wedstrijd bij de scheidsrechter meldt, heeft de wedstrijd reglementair met 3-0 verloren.
 9. Puntentelling: 3 punten voor een overwinning, 1 punt bij een gelijkspel en 0 punten bij een verlies.
 10. Winnaar in de poule is het team met de meest behaalde wedstrijdpunten. Indien er meerdere teams in dezelfde poule met een gelijk aantal punten eindigen dan gelden de volgende punten in de betreffende volgorde om tot een winnaar te komen:
  Doelsaldo.
  2. Aantal gescoorde doelpunten.
  3. Onderlinge resultaat (Indien het onderling resultaat een gelijkspel is, valt de beslissing voor de plaatsen die recht geven voor de ¼ finales door het nemen van strafschoppen. Van elk team nemen 5 spelers een strafschop. Als het resultaat dan nog gelijk is, wordt vervolgens om de beurt door elk team één strafschop genomen totdat een van beide mist. Voor de overige plaatsen in de poule zal, indien noodzakelijk, in plaats van strafschoppen getost worden).
 11. Winnaar in de Finale wedstrijden (¼ Finale, ½ Finale, 3e& 4e plaats en Finale) is het team dat na de reguliere speeltijd de wedstrijd heeft gewonnen. Indien de stand na de reguliere speeltijd gelijk is, worden er direct na afloop strafschoppen genomen. Van elk team nemen 5 spelers een strafschop. Als het resultaat dan nog gelijk is, wordt vervolgens om de beurt door elk team één strafschop genomen totdat een van beide mist.
 12. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooileiding, zo nodig in overleg met de betreffende partij(en).
 13. Protesten tegen beslissingen van een scheidsrechter en/of toernooicommissie is niet mogelijk. In elke situatie waarin dit toernooireglement niet voorziet is de beslissing van de toernooicommissie bindend.
 14. De toernooicommissie heeft te allen tijde de mogelijkheid het toernooi te staken of volledig af te lasten in geval van extreem slechte weersomstandigheden. v.v. Luctor Heinkenszand en/of de toernooicommissie aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor gemaakte kosten of anderszins i.v.m. afgelasting van (een deel van) het toernooi.
 15. Algemene waarschuwing: Voorkom te allen tijde diefstal. Laat nooit waardevolle spullen in de kleedkamers achter. Bij diefstal (of vermissing) bent u zelf verantwoordelijk voor de schade.
  Verwijder regel kluisjes
 16. v. Luctor Heinkenszand en/of de toernooicommissie aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor geleden verlies, diefstal of vernieling van eigendommen.
 17. Schade aan de accommodaties en/of eigendommen van v.v. Luctor Heinkenszand worden verhaald op de veroorzaker persoonlijk of de school waarvan hij/zij deel uitmaakt.
 18. Direct na afloop van de laatste wedstrijden vindt de prijsuitreiking in/bij het clubhuis plaats.

 

Slotopmerking: De organisatie van het Schoolvoetbal Toernooi gaat er vanuit dat alle begeleiders en deelnemers volledig op de hoogte zijn van en instemmen met dit toernooireglement.

https://www.knvb.nl/doe-mee/voetbalvormen/schoolvoetbal

Wedstrijdreglementen 8 TEGEN 8 VOOR GROEP 7/8

 1. Reglementen
  De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen en
  bepalingen van de KNVB.
 2. Deelname
  Speelgerechtigd zijn teams van jongens en meisjes die in groep 7 of
  8 zitten en op dezelfde school onderwijs volgen.
  In overleg met het desbetreffende district kunnen maximaal 2 scholen
  samengevoegd worden om één schoolvoetbalteam te vormen.
  Dit in verband met toenemende krimpgebieden.
 3. Gemengd spelen
  Jongens en meiden mogen in hetzelfde schoolteam spelen. Dergelijke
  teams spelen mee met teams welke geheel uit jongens bestaan.
 4. Niet wisselen van team
  Wanneer een school zich heeft ingeschreven met meer dan één team,
  mogen spelers niet worden overgeheveld van de ene naar de andere
  ploeg. Dat is evenmin toegestaan wanneer de andere teams van de
  school zijn uitgeschakeld.
 5. Ongerechtigde spelers
  Komt een team met ongerechtigde spelers uit, dan wordt de
  wedstrijd ongeldig verklaard en heeft de tegenpartij met 3-0
  gewonnen. Ongerechtigde spelers zijn spelers die :
  • Niet op de basisschool zitten welke het team vertegenwoordigt. (zie punt 2)
  • Niet tot de groepen behoren welke het team vertegenwoordigt.
  • Niet op de spelersopgave staan die vooraf bij de organisatie
  ingediend is.
 6. Gelijke stand in de poule
  Wanneer twee of meer ploegen gelijk zijn geëindigd in hun poule,
  moet een van de volgende criteria – in de hier onderstaande
  volgorde – uitkomst bieden:
  • Het onderlinge resultaat
  • Is dat ook gelijk, dan geldt: Het doelsaldo.
  • Is dat gelijk, dan geldt: Het hoogste aantal gescoorde doelpunten.
  Leveren deze criteria nog geen winnaar op, dan volgt de
  beslissing door het nemen van strafschoppen.
 7. Strafschoppen (9 meter)
  Van elk team nemen om en om vijf verschillende spelers volgens
  het ABAB principe een strafschop. Benutten de teams evenveel
  strafschoppen, dan wordt daarna door elk team beurtelings een
  strafschop genomen, totdat een beslissing valt. De extra
  strafschoppen worden genomen door spelers die niet aan de reeks
  van vijf strafschoppen hebben deelgenomen. Hebben alle spelers een
  strafschop genomen en is de beslissing nog niet gevallen, dan mogen
  weer de deelnemers aan bod komen die bij een van de eerste vijf
  penalty’s van hun team waren betrokken.
 8. Wedstrijdduur
  De wedstrijden duren minimaal 10 minuten. Er wordt geen gebruik gemaakt van een time-out. Tijdens de voorrondes kan de organisatie hiervan afwijken, mits vooraf gecommuniceerd aan de deelnemende teams. Na de eerste helft wisselen de teams onmiddellijk van speelhelft. Er is dus geen rusttijd. Er wordt ook niet getost. Het eerstgenoemde team neemt de aftrap en het andere team kiest welk doel het wil verdedigen.
 9. Gelijke stand
  Staat na een kruisfinale of de finale een gelijke stand op het bord, dan volgt een strafschoppenserie zoals omschreven bij regel 7.
 10. Straftijdsregeling
  Er is een straftijdsregeling 5 minuten van toepassing.
 11. Uit het veld gestuurd
  Een speler die door de scheidsrechter uit het veld wordt gestuurd, mag niet meedoen aan de volgende wedstrijd.
 12. Spelerslijst
  Voor het begin van elke toernooi geeft een vertegenwoordiger van de school aan het wedstrijdsecretariaat een lijst met daarop vermeld: voor- en achternaam, geboortedatum en geslacht van de deelnemers. De spelerslijst dient ondertekend te worden door het schoolhoofd. Deze spelerslijst is ook van toepassing tijdens de districtsfinales en de landelijke finale. Er mogen dan geen spelers meer aan worden toegevoegd.
 13. Kleding
  De spelers van een team dragen sportkleding. Zij beschikken ook over een reserveshirt met een afwijkende kleur.
 14. Niet aanwezig
  Is een team niet op het veld aanwezig wanneer de wedstrijd moet beginnen, dan heeft de tegenpartij met 3-0 gewonnen.
 15. Leiding
  De deelnemende scholen zorgen in de toernooien per deelnemend team voor de aanwezigheid van een (m/v) wedstrijdleider en begeleid(st)er. De wedstrijden in de districtsfinales worden zoveel mogelijk geleid door scheidsrechters die vallen onder de KNVB districten waartoe de deelnemende scholen behoren.
 16. Wisselen
  Door wisselen is toegestaan. Bij 8 tegen 8 met een maximum van 3 spelers en bij 6 tegen 6 met een maximum van 2 spelers.
 17. Balgrootte
  Er wordt gespeeld met balgrootte nummer 5, gewicht 320 gram.
 18. Toernooileiding
  De toernooileiding beslist in gevallen waarin dit reglement niet voorziet.

Wedstrijdreglementen 5 TEGEN 5 VOOR GROEP 5/6

De wedstrijden worden gespeeld volgens de reglementen
en bepalingen die staan vermeld bij het wedstrijdreglement
KNVB Schoolvoetbal 2018/’19 op pagina 1-3. De belangrijkste
bepalingen die daarvan afwijken:

 1. Deelname
  Speelgerechtigd zijn teams van jongens en meisjes die in groep 5 of
  6 zitten en op dezelfde school onderwijs volgen. Deze kinderen zijn
  geboren op of na 1 oktober 2012. Er mogen 2 kinderen mee doen per
  team die maximaal 1 jaar ouder zijn (z.g.n. ‘zittenblijvers’, deze zijn
  geboren op of na 1 oktober 2011). In overleg met het desbetreffende
  district kunnen maximaal 2 scholen samengevoegd worden om één
  schoolvoetbalteam te vormen. Dit in verband met toenemende
  krimpgebieden.
 2. Strafschoppen
  De afstand van de strafschoppen is 7 meter.
 3. Balgrootte
  Er wordt gespeeld met balgrootte nummer 4, gewicht 290 gram.